Metsänhoidon suositukset

Energiapuu

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen

Energiapuun korjuu on osa puuntuotantoa ja osa metsätalouden tulonlähteitä. Talousmetsissä energiapuun korjuu nivoutuu osaksi muuta metsänkäsittelyä.

Tämä työopas tarjoaa metsänomistajille ja metsätalouden toimijoille käytännönläheistä tietoa energiapuun korjuusta ja sen erityispiirteistä. Opas esittelee hyvät toimintatavat energiapuun korjuun suunnitteluun, toteutukseen ja laadunhallintaan. Teos kuvaa koko toimintaketjun metsästä tienvarteen ja haketetun puupolttoaineen käyttöpaikalle.

Koistinen, A., Luiro, J-P. & Vanhatalo, K. (toim.) 2016. Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen, työopas. Tapion julkaisuja.

Saatavilla myös painettuna kirjana: Hyvän metsänhoidon suositukset – ENERGIAPUUN KORJUU, työopas

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Opas on hyvin perusteellinen ja avaa aihepiiriin liittyvää terminologiaa ja käytäntöjä"

- Jaakko Temmes, Etämetsänomistajien liitto

"Opas on hyödyllistä lukemista jokaiselle energiapuun myyntiä suunnittelevalle metsänomistajalle. Metsäammattilaiselle energiapuusuositusten hallitseminen on perusasia."

- Kalle Vanhatalo, Tapio

Energiapuusta lisätuloja

Energiapuu tarjoaa metsänomistajalle kiinnostavan lisän hyödyntää metsiään. Energiapuuta korjataan karsimattomana ja karsittuna rankana kasvatushakkuilta sekä hakkuutähteinä ja kantoina uudistushakkuualoilta. Energiapuuta saadaan myös teiden ja peltojen pientareilta, metsäteiden varsilta sekä sähkölinjojen vierimetsistä. Suositusten mukaisilla ratkaisuilla energiapuun korjuu ja laadukkaan metsähakkeen tuottaminen onnistuu.

Energiapuusta puukauppaa tehtäessä on sekä myyjän että ostajan tarpeellista tuntea työlajien perusteet. Energiapuusuositus antaa erinomaisen pohjan sopia korjuun käytännöistä. Suosituksen mukaiseen toimintaan viittaaminen puukauppasopimuksessa tuo varmuutta kummallekin kauppaosapuolelle.

Kantovarastot_kuvituskuva_NiemelaUudistusaloilta korjataan energiaksi latvusmassaa joka kolmannelta kohteelta. Kantojen korjuun määrä on viime vuosina vähentynyt huippuvuosista. Kuva: Hannu Niemelä

-Arto Koistinen, Tapio