Metsänhoidon suositukset

Kannattava metsätalous

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen

Työopas esittelee keinot, joilla metsänomistaja voi vaikuttaa metsätalouden ja sen eri toimenpiteiden kannattavuuteen. Se tarjoaa metsänomistajille ja metsätalouden toimijoille perusteet metsätalouden kannattavuuden seurantaan ja arviointiin.

Metsänomistajan vaihtoehdot metsiensä käsittelyyn lisääntyivät merkittävästi uuden metsälain myötä. Tämän oppaan avulla näitä vaihtoehtoja voi vertailla talouden näkökulmasta. Metsäalan neuvontaa tai metsäsuunnitelmia tekeville opas on tärkeä uusi työkalu osaamisen kehittämiseen.

Valtaosa metsätalouden tuloista syntyy puunmyynnistä. Työopas käsittelee pääasiassa puuntuotannon taloutta. Laskentaesimerkeillä havainnollistetaan sekä tasa- että eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen taloutta. Työoppaalla haluamme kannustaa jokaista metsänomistajaa huolehtimaan metsätalousyrityksensä kannattavuudesta.

Sved, J. & Koistinen, A. (toim.) 2015. Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen, työopas. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

Saatavilla myös painettuna kirjana: Hyvän metsänhoidon suositukset – KANNATTAVA METSÄTALOUS, työopas

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Metsätalouden kannattavuuteen voi vaikuttaa ja siihen Metsänhoidon suositukset tarjoaa oivia työkaluja."

- Erno Järvinen, MTK