Metsänhoidon suositukset

Metsäteiden kunnossapito

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset metsäteiden kunnossapitoon

Tämä työopas tarjoaa metsäomistajille, tiekunnille ja alan toimijoille tietoa metsätien kunnossapitoon. Oppaassa esitellään kunnossapitotöiden suunnittelua, organisointia ja kilpailuttamista sekä kunnossapidossa käytettäviä työmenetelmiä, koneita ja materiaaleja. Työoppaalla haluamme kannustaa metsänomistajia, tiekuntia ja alan toimijoita hyvään ja tuottavaan tienpitoon.

Greis, I., Perälä, M., Perälä, T. & Teppo, M. (toim.) 2015. Metsänhoidon suositukset metsäteiden kunnossapitoon, työopas. Tapion julkaisuja.

Uutuus 2017: Työkaluja metsätien kunnossapitoon

Liity Tapion ylläpitämään Metsätiemestarit Facebook-ryhmään, missä jaetaan porukalla uusimat neuvot ja kokemukset metsäteistä ja niiden kunnossapidosta.

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Metsään sujuvasti ja turvallisesti."

- Ville Manner, Koneyrittäjien liitto

"Hyvin pidetty metsätie kannattaa."

- Ilppo Greis, Tapio

Metsätie kannattaa vain hyvin pidettynä

Hyvä tieyhteys näkyy puun kysynnässä ja hinnassa sekä metsänhoidon kustannuksissa. Metsäteistä hyötyvät myös marjastajat, metsästäjät ja muut ulkoilijat.

Metsätie on kustannussyistä kevytrakenteinen. Se kantaa kuitenkin kesälläkin täysmittaisen puutavara-auton, jos tien kunnossapidosta on huolehdittu. Tämä tarkoittaa säännöllistä hoitoa ja tarvittaessa kunnostusta.

Tämän hetken olosuhteet haastavat metsänomistajat ja tiekunnat. Puun kasvava kysyntä rasittaa teitä ja kuljetuskalusto järeytyy. Myös syksyt ja talvet ovat olleet sateisia. Puutteita voi olla myös töiden organisoinnissa ja osaamisessa sekä kunnossapidon kalustossa ja materiaaleissa.

Metsatie_GreisOnneksi apua on kuitenkin tarjolla. Tieisännöitsijä tai metsäpalveluyrittäjä auttaa töiden suunnittelemisessa ja kilpailuttamisessa ja osaavalta urakoitsijalta löytyy tilanteeseen sopivaa kalustoa ja oikeaa materiaalia tien pintaan. Tien pidon tueksi löytyy myös tietoa. Metsänhoidon suositusten työopas metsäteiden kunnossapitoon auttaa ymmärtämään metsätien kunnossapidon merkitystä ja toimenpiteitä.

Metsäteitä laajemman kuvan yksityistien pidosta saa Suomen tieyhdistyksen julkaisuista http://www.tieyhdistys.fi/julkaisut/

– Ilppo Greis, Tapio