Johto- ja ohjausryhmien jäsenet

Metsänhoidon suositukset -johtoryhmän ja -ohjausryhmän jäsenet

Johtoryhmä 2020

Ilola Anne, puheenjohtaja, Tapio Oy
Vanhatalo Kalle, sihteeri, Tapio Oy
Kokkonen Marja, maa- ja metsätalousministeriö
Fredriksson Tage, Bioenergia ry
Makkonen Jukka, Energiateollisuus ry
Puttonen Pasi, Helsingin yliopisto
Damski Juhani, Ilmatieteen laitos
Pukkala Timo, Itä-Suomen yliopisto
Peltola Matti, Koneyrittäjien liitto ry
Hakkarainen Juha, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Oijala Teppo, Metsä Group
Kumpula Jussi, Metsähallitus Metsätalous Oy
Yli-Talonen Jari, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme
Hynynen Jari, Luonnonvarakeskus Luke
Pajuoja Heikki, Metsäteho Oy
Niemi Karoliina, Metsäteollisuus ry
Temmes Jaakko, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry
Kuusniemi Kari, Stora Enso Metsä
Hölttä Harri, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Eini Ari, Suomen metsäkeskus
Varjo Jari, Suomen riistakeskus
Merivuori Kai, Sahateollisuus ry
Kauppi Lea, Suomen ympäristökeskus
Karhapää Ari, Tornator Oyj
Sutinen Reima, työ- ja elinkeinoministeriö
Brander Sauli, UPM Metsä
Luukkonen Jari, WWF Suomi ry
Loiskekoski Maarit, ympäristöministeriö

Ohjausryhmä 2020

Äijälä Olli, puheenjohtaja, Tapio Oy
Vanhatalo Kalle, sihteeri, Tapio Oy
Fredriksson Tage, Bioenergia ry
Sipilä Antti, Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
Venäläinen Ari, Ilmatieteen laitos
Peltola Heli, Itä-Suomen yliopisto
Komonen Atte, Jyväskylän yliopisto
Hyytiäinen Lauri, Koneyrittäjien liitto ry
Rantala Satu, maa- ja metsätalousministeriö
Karttunen Kalle, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Laine Tiina, Metsä Group
Eerikäinen Kalle, Metsähallitus
Tiainen Jouni, Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy
Katajisto Heini, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme
Huuskonen Saija, Luononovarakeskus Luke
Poikela Asko, Metsäteho Oy
Islander Anu, Metsäteollisuus ry
Hannonen Paloma, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Lyly Olavi, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry
Kuusniemi Kari, Stora Enso Metsä
Remes Markku, Suomen metsäkeskus
Svensberg Marko, Suomen riistakeskus
Syrjänen Kimmo, Suomen ympäristökeskus
Sallinen Maarit, Tornator Oyj
Viiri Heli, UPM Metsä
Loiskekoski Maarit, ympäristöministeriö