Johto- ja ohjausryhmien jäsenet

Metsänhoidon suositukset -johtoryhmän ja ohjausryhmän jäsenet

Johtoryhmä

Ilola Anne, puheenjohtaja, Tapio Oy
Vanhatalo Kalle, sihteeri, Tapio Oy
Niemelä Juha S., Maa- ja metsätalousministeriö
Fredriksson Tage, Bioenergia ry
Kurki-Suonio Katja, Energiateollisuus ry
Damski Juhani, Ilmatieteen laitos
Pukkala Timo, Itä-Suomen yliopisto
Peltola Matti, Koneyrittäjien liitto ry
Jaakkola Simo, Koneyrittäjien liitto ry
Hakkarainen Juha, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Mäntylä Juha, Metsä Group
Kumpula Jussi, Metsähallitys
Yli-Talonen Jari, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme
Hynynen Jari, Luonnonvarakeskus Luke
Pajuoja Heikki, Metsäteho Oy
Salo Tomi, Metsäteollisuus ry
Temmes Jaakko, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry
Länsitalo Jorma, Stora Enso Metsä
Sulkava Risto, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Eini Ari, Suomen metsäkeskus
Varjo Jari, Suomen riistakeskus
Merivuori Kai, Suomen Sahat ry
Kauppi Lea, Suomen ympäristökeskus
Sunabacka Sixten, Tornator Oyj
Sutinen Reima, Työ- ja elinkeinoministeriö
Brander Sauli, UPM Metsä
Luukkonen Jari, WWF Suomi ry
Loiskekoski Maarit, Ympäristöministeriö

Ohjausryhmä

Äijälä Olli, puheenjohtaja, Tapio Oy
Vanhatalo Kalle, sihteeri, Tapio Oy
Fredriksson Tage, Bioenergia ry
Viisanen Yrjö, Ilmatieteen laitos
Tuomenvirta Heikki, Ilmatieteen laitos
Peltola Heli, Itä-Suomen yliopisto
Hyytiäinen Lauri, Koneyrittäjien liitto ry
Hilska-Aaltonen Marja, Maa- ja metsätalousministeriö
Jylhä Lea, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Rantala Juho, Metsä Group
Leskinen Aarne, Metsähallitus
Katajisto Heini, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme
Kolström Taneli, Luononovarakeskus Luke
Poikela Asko, Metsäteho Oy
Islander Anu, Metsäteollisuus ry
Hannonen Paloma, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Mononen Sinikka, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry
Mikkilä Ari, Stora Enso Metsä
Remes Markku, Suomen metsäkeskus
Svensberg Marko, Suomen riistakeskus
Syrjänen Kimmo, Suomen ympäristökeskus
Sallinen Maarit, Tornator Oyj
Schildt Jyri, UPM Metsä
Kunttu Panu, WWF Suomi
Loiskekoski Maarit, Ympäristöministeriö