Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

Lue lisää

Blogi

05.09.2018 - Blogi

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta, joten lakialoite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen myötä on ajankohtaista käydä yhteiskunnallista keskustelua metsänkasvatuksen vaihtoehdoista, koska puun tuottamisen menetelmät vaikuttavat laajasti metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä luonnon ihmiselle tuottamiin hyötyihin, eli ekosysteemipalveluihin. Toisaalta keskustelua tarvitaan myös siksi, että tutkijoiden ja metsäammattilaisten keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset

Lue lisää

Sosiaalinen media

Metsänhoidon suositukset täydentyivät tänään uudella työoppaalla, joka kokoaa neuvoja puukauppakohteen laadintaan, eli leimikon suunnitteluun. Lue lisää:

16.01.2019 - facebook

TV-sarja Suomi on metsäläinen kertoo erityisestä suhteestamme metsään. Hyvin hoidetut metsät ovat vaurautemme lähde ja niiden hyödyntäminen on vaikuttanut yhteiskuntaamme yllättävilläkin tavoilla. Kaikkien metsäsuhde ei kuitenkaan ole samanlainen. Ensimmäinen jakso sarjasta nähdään tänään maanantaina klo 21.25. - myöhemmin sen voi katsoa YLE Areenasta. Tapio on ollut mukana sarjan ideoinnissa ja tuotantotiimin metsäasiantuntijana toimi Metsälehden Mikko Häyrynen.

14.01.2019 - facebook

Jyrki Ketola kirjoittaa oikea-aikaisesti tehdyn taimikonhoidon ja ensiharvennuksen merkityksestä. Tiedätkö minkä pituisena puuston kasvu on kovimmillaan?

04.01.2019 - facebook

Maaseudun Tulevaisuus pyytää vastaamaan kyselyyn: "Mitä mieltä sinä olet, pitääkö metsänhoidon suosituksia laativien ammattilaisten ja hakkuutavoitteita pohtivien päättäjien kuunnella suuren yleisön mielipiteitä?" Käyhän vastaamassa. Erityisesti perustelut tulevat olemaan kiinnostavia.

28.12.2018 - facebook

Hyvällä metsänhoidolla parannetaan metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Tutustu Metsänhoidon suositusten päivitystyössä koottuun tietoon haasteista ja sopeutumisen keinoista:

20.12.2018 - facebook

Kun metsänomistaja ja alan ammattilainen jatkossa sopivat hakkuu- ja hoitotöistä, keskustelun apuna voidaan käyttää luonnonhoidon tarkistuslistaa. Monimetsä-hankkeessa kehitetty ja testattu lista on todettu toimivaksi ratkaisuksi metsänomistajan luonnonhoidon tavoitteiden selvittämisessä. Lue lisää: https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/talousmetsien-luonnonhoitoon-loytyy-seka-halua-etta-keinoja

14.12.2018 - facebook

Voiko tasaikäisessä metsässä olla erikokoisia puita? Katso kertaus metsätalouden keskeisistä käsitteistä:

30.11.2018 - facebook