Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

Lue lisää

Blogi

05.09.2018 - Blogi

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta, joten lakialoite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen myötä on ajankohtaista käydä yhteiskunnallista keskustelua metsänkasvatuksen vaihtoehdoista, koska puun tuottamisen menetelmät vaikuttavat laajasti metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä luonnon ihmiselle tuottamiin hyötyihin, eli ekosysteemipalveluihin. Toisaalta keskustelua tarvitaan myös siksi, että tutkijoiden ja metsäammattilaisten keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset

Lue lisää

Sosiaalinen media

Talousmetsä on hyvä paikka tarjota palveluja – mutta miten saada vauhtia businekseen? Lauri Saaristo avaa blogissaan metsien monikäytön mahdollisuuksia. Nyt on oiva hetki vaikuttaa, käy vastaamassa Otakantaa.fi-sivustolla maa- ja metsätalousministeriön kyselyyn ja vaikuta metsäpolitiikkaan!

20.09.2018 - facebook

Talousmetsästä voi metsänhoidon ja luonnonhoidon keinoin kehittää hyvän riistametsän, josta riistalajit löytävät tarvitsemaansa ravintoa ja suojaa sekä paikan soitimelle ja pesintään. Lue työpas: Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon: https://www.metsanhoitosuositukset.fi/suositukset/riistametsanhoito/

18.09.2018 - facebook

Nyt on hyvä aika kiertää katsomassa aukkojen reunametsät tuuli- ja myrskytuhojen varalta. Tuoreiden aukkojen reunapuustoihin voi tulla runsaastikin tuulenkaatoja. #myrskytuhot #metsänhoito #taimikko #metsätalous

18.09.2018 - instagram

Ensiharvennuksen aika on, kun nuori metsä alkaa ikään kuin sulkeutua ja rupeaa tuntumaan, että täällähän on jo hyvinkin myytävää. Katso video!

14.09.2018 - facebook

#monimetsä-koulutuskiertue on loppusuoralla. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat ovat perehtyneet metsien luonnonhoidon kustannustehokkaisiin keinoihin ja toimintatapoihin eri puolella Suomea. Vielä kolme koulutusta jäljellä - Tervolassa, Kaarinassa ja Lahdessa. Tervetuloa mukaan! http://tapio.fi/konsultointi/kaynnissa-olevat-hankkeet/talousmetsien-luonnonhoito/tervetuloa-monimetsa-koulutukseen/ #metsänhoito #luonnonhoito #monimuotoisuus #monimetsä

11.09.2018 - instagram

Liian kapeaksi jätetty suojavyöhyke puronvarressa harmittaa luonto- ja ympäristöarvoja korostavia metsänomistajia. Metsänhoidon suositukset tarjoavat keinoja toimia hakkuissa metsänomistajien tavoitteden mukaisesti. Millaisilla toimintamalleilla metsäammattilaiset voivat edistää suositusten käyttöä? Toimintamallit ja luonnonhoidon keinot ovat esillä vielä 3:ssä Monimetsä-koulutuksessa: Tervolassa, Kaarinassa ja Lahdessa. Tervetuloa mukaan: http://tapio.fi/konsultointi/kaynnissa-olevat-hankkeet/talousmetsien-luonnonhoito/tervetuloa-monimetsa-koulutukseen/ metsänhoito luonnonhoito monimuotoisuus monimetsä

11.09.2018 - facebook

Kestävä metsätalous mahdollistuu käyttämällä avohakkuuta ja jatkuvaa kasvatusta sekä huolehtimalla luonnonhoidosta. Tapion asiantuntijat tuottivat tiivistelmän metsän kasvatustavoista ja hoitomenetelmistä. Katso metsanhoitosuositukset.fi/blogi #luonnonhoito #avohakkuu #jatkuvakasvatus #metsänhoito #metsätalous #metsä

05.09.2018 - instagram

Avohakkuu vai jatkuva kasvatus? Julkisessa keskustelussa lienee mielekkäin vastaus, että molempia tarvitaan. Kestävässä metsätaloudessa tarvitaan monenlaisia hakkuutapoja ja luonnonhoidosta huolehtimista. Tapion asiantuntijat tuottivat tiivistelmän metsän uudistamis-, kasvatus- ja hakkuutavoista. Lue: Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa? https://goo.gl/ZHfhmp

05.09.2018 - facebook